Universitas Indonesia Library
The Crystal of Knowledge
 Collection Type : Naskah (3517)
Punika Cariyosipun Seh Ngabdurahman Kaliyan Ngabdurakim
Author : Rd. Angga Baja
Call Number : BKL.1107-CL 85
Publisher : Landsdrukkerij
Napak Tilas Pada Dalem Sang Kristus
Author : Thomas A. Kempis
Call Number : BKL.1105-AK 28
Publisher : Canisisus
Waradarma
Author : Mas Ngabehi Wira Pustaka
Call Number : BKL.1104-LL 143
Publisher : N.V. Budi Utama
Serat Sana Sunu
Author : R.Ng. (Raden Ngabehi) Yasadipura
Call Number : BKL.1103-PW 175
Publisher : S. M. Niwarna
Utang Budi Nyaur Budi
Author : Harjawiraga
Call Number : BKL.1102-CL 83
Publisher : Budi Utama
Serat Jiljalaha
Author : Dr. Brandes
Call Number : BKL.1101-LL 14
Publisher : G.C.T. Van Dorp & Co.
, || User : Universitas Indonesia Library || Best view with  Firefox