Jenis Koleksi : Majalah, Jurnal, Buletin (2699)

 Jenis Koleksi : Majalah, Jurnal, Buletin (2699)

050 DST
Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001
520 BIR
Pusat Data Penginderaan Jauh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,
050 ART
ASHGATE Publishing Company, 2004