FAQ (Frequently Asked Questions) (#3)

FAQ (Frequently Asked Questions) (#3)

FAQ Peminjaman Koleksi

T: Berapa lama masa pinjam buku?

J: Masa pinjam koleksi adalah 2 minggu dan dapat diperpanjang 2 x 2 minggu jika buku tersebut tidak dipesan oleh pengguna lain. Perpanjangan masa pinjam dapat dilakukan melalui telepon (021) 7270751, 7270159, 7864134 atau email cirdesk.lib@ui.ac.id dengan syarat belum melewati jatuh tempo pengembalian.

Keterlambatan pengembalian koleksi yang dipinjam dikenakan sanksi berupa denda sesuai ketentuan yang berlaku.