UI - Disertasi (Membership) :: Kembali

UI - Disertasi (Membership) :: Kembali

Inscripties uit de Cailendra-tijd Prasasti-prasasti dari zaman Cailendra

Casparis, J.G. (Johannes Gijsbertus) de; Surahman, promotor (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1950)

 Abstrak

"V i n d p 1 a a t s. In 1898 werd op verzoek van de Directie van het Bataviaasch Genootschap een onderzoek ingesteld naar een steen met in_scriptie, die zich zou bevinden in de desa Plumpunan bij Salatiga r). Bij onderzoek bleek, dat er inderdaad ongeveer 3 km ten noord-oosten van Salatiga een desa van die naam voorkwam, waar zich een steenklomp beyond, _op welks grootste nog staande gebleven gedeelte, ongeveer 1% m hovel) den grond uitstekende, eene inscriptie voorkomt_ 2). Van deze in_scriptie werd een afprent gemaakt (thans O.D. Inv. No. 473). Van deze inscriptie bestaat een aftekening van Van der Vlis in de Universiteitsbibliotheek te Leiden uit 1842, die door Brandes ten onrechte werd gehouden voor een aftekening van een steen uit het district Peka_longan, waarvan door Raffles een facsimile was gepubliceerd a). Een ver_ge'ijking tussen dit facsimile en de afprent O. D. 473 toont aan, dat het bier twee verschi"" %tide oorkonden betreft. I)e afprent stemt echter geheel ovcreeri met de beschrijving van de aftekening van Van der Vlis '). zodat de vind_plaats Plwnpuiran van de bier te bespreken oorkonde niet twijfelachtig is. De steen wordt ook in de Inventaris vermeld, waarbij echter ten onrechte naar Raffles en Crawfurd verwezen wordt 5). desarTaam Plumpuiran komt voor op detailblad XXVIII C van de tcpografische kaarten en behoort tot de Onderneming Getas, distr. en reg. Salatiga ""). B e s c h r ij v i n g. De inscriptie is door dubbele streperi in drie delen verdeeld, die alle een rechthoekige vorm hebben. De afmetingen daarvan bedragen voor het bovenste (in het vervolg als A aan te duiden) gedeelte : -i cm lang en 10 ern breed, voor het nriddelste (B) : 70 bij_"

 Kata Kunci

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Disertasi (Membership)
No. Panggil : D1837
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1950
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : volume
Deskripsi Fisik : 204 pages : illustration ; 28 cm
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
D1837 07-18-154102759 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20277646
Cover