Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 182 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Al-Kisa`i, Muhammad bin Abdullah, author
Buku ini berisi tentang kisah-kisah nabi...
Leiden: Matba`at baril, 1922
ARA 297.09 KIS q
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Al-Khuli, Amin, author
buku ini berisi tentang sejarah rasulullah ketika mendapatkan risalah atau wahyu dari Allah...
Kairo: Dar al-Ma`rifat, 1959
ARA 297.6 KHU m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nasr, Husain, author
Kairo : Maktabah Nahdat , [Date of publication not identified]
ARA 297.09 NAS n
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Buku ini memuat sejarah umat Islam dan perkembangan agama Islam di Indonesia. Di dalam buku ini dijelaskan tentang kepercayaan pada jaman purbakala, pengaruh Hindu dan Budha, tersebarnya agama Islam di negeri Melayu, kerajaan Islam pertama, kerajaan Islam Malaka, menyambut Islam di tanah Jawa, kerajaan Islam di Jawa, kerajaan Islam di...
Bukittinggi: Nusantara, 1961
K 297.09 ABD s
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Hamka (Hadji Abdul Malik Karim Amrullah), 1908-1981, author
Buku ini mengenai sejarah umat Islam yang disusun oleh penulis sejak tahun 1939. Buku ini dijadikan dalam empat jilid, antara lain berisi mengenai keadaan tanah Arab, ilmu bumi, keturunan penduduknya, kehidupannya, hasil bumi, pekerjaan, agama dan adat istiadat. Selain itu dijelaskan pula mengenai tarikh hidup dan perjuangan Nabi Muhammad di...
Bukittinggi; Djakarta: N.V. Nusantara, 1958
K 297.09 ABD s
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
H.M. Kasim Bakry, author
Jakarta: Groningen, 1956
297.09 BAK d I (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Sjalabi, author
Jakarta: Djajamurni, 1960
297.09 SJA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Enik Purnawati, author
Data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan pengurus pusat Yayasan perjuangan Wahidiyah dan buku-buku terbitan Wahidiyah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber pustaka berupa buku-buku yang terdapat di perpustakaan pusat UI, perpustakaan FIB UI, perpustakaan STIS dan STIE Wahidiyah Kediri, dan perpustakaan UIN Syarif...
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2007
S13143
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ali, Syed Ameer, author
Jakarta: Pembangunan, 1956
297 ALI a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>