Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5733 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Huang, Lie, author
Shanghai: Fudan Daxue Chubanshe, 2000
SIN 330.951 HUA z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Beijing : Jing ji guan li chu ban she, 2010
SIN 338.9051 ROA (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wang, Yujun, 1968-, author
Nanchang: Jiangxi ren min chu ban she, 2000
SIN 495.1 WAN z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Scolozzi, Francesco, author
Beijing: Wu zhou chuan bo chu ban she, 2009
SIN 722.11 SCO x (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Xu, Chengbei, author
Beijing : Wu zhou chuan bo chu ban she, 2003
SIN 782.109 51 XUC z (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wu, Ping, author
Hangzhou: Xileng Ymshe Chubanshe, 2001
SIN 751.4 WUP s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hu, An`gang
Ben shu zhong xin tao lun liang ge ji ben wen ti : yi shi wei shen me zhong guo jing ji fa zhan zong shi da qi da luo. er shi ru he fang zhi he bi mian zhong guo jing ji fa zhan da qi da lu...
Shenyang: Shenyang, 1997
R SIN 330.951 HUA z
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Zhong, Ling
Taibei shi: Da di Chu Ban She, 1988
SIN 895.11 ZHO f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zi, Lao, author
Laozi, also known as The Tao Te Ching, is the most famous classic of Taoism and Taoism in my country. It integrates all generations, extensive and subtle, short five thousand essays, with Tao as the core, constructing a system of philosophies ranging from emperors and imperials to hermits self-cultivation. The...
Tianjin: Tian jin gu ji chu ban she, 2008
e20511188
eBooks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>