Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5746 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Clemens, John K
Tanyang Shi: Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si,, 1989
SIN 330.9 CLE j
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Li, Guoding, 1910-2001
Taiabei Shi: Tian xia wen hua chu ban gu fen you xian gong si,, 1991
SIN 320.9 LIG j
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yu, Hui, author
Beijing China: Intercontinental Press, 2010
SIN 398.209 51 YUH t
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Xu, Yuanxiang
Beijing: China Intercontinental Press, 2007
SIN 951.05 XUY u (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Liu, Jun
Bejing Zhongyang: Minzu Daxue Chubanshe, 1999
SIN 325.951 LIU z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zhang, Xin, author
Changchun : Shidai Wenyi Chubansh, 2001
SIN 895.1 ZHA z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dong, Guo-zhu
After enlightenment - Brahmajala Sutra - 四十二章经 - Teaching with Buddha left by - Eight people sleep through - the Diamond Sutra - Heart Sutra - Manuscripts - View Wuliangshoujing - Offerings by - HeDongShiHou - Lankavatara - Lotus Sutra...
Harbin: Hellongjiang Renmin Chubanshe, 1998
SIN 294.3 DON fo
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Yu, Guanying, author
Changchun Shi: Shi dai wen yi chu ban she, 1995
SIN 895.112 4 YUG s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Tie, Ning, author
Changsha : Hu nan wen yi chu ban she, 2001
SIN 895.1 TIE j
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jia, Pingwa, author
Hunan: Hunan Wenyi Chubanshe Chuban, 2001
SIN 920.51 JIA ji
Buku Teks  Universitas Indonesia Library