Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 538 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Lu, Yang, author
Beijing Shi : Xin shi jie chu ban she, 2010
SIN 920.1051 LUL l (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zhang, Qingmin
Beijing China: China Intercontinental, 2010
SIN 327.09 ZHA c (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Li, Tie zhu bian., author
Beijing : Wai wen chu ban she, 2009
SIN 338.951 LIT k (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pon Guoping, author
Beijing Shi: Wu Zhou bo du ban she, 2010
SIN 340.051 PON z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Chang, Lu, author
Beijing : Wai wen chu ban she, 2008
SIN 337.3051 CHA z (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wang, Huan-hua, author
Jianshu: iangsu Kexue Jishu Chubansh, 2001
SIN 306 WAN z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gao, Qing Yuan Deng
Taibei : Tianxia Wenhua Chuban, 1995
SIN 650 GAO x
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dong, Guo-zhu, author
Harbin: Hellongjiang Renmin Chubanshe, 1998
SIN 294.3 DON f
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Dong, Guo-zhu, author
Harbin: Heilongjiang Renmin Chubansh, 1998
SIN 294.3 DON y
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Zhao, Yu, author
Beijing : Jiekang Junwenyi Chubanshe, 2000
SIN 895.1 ZHA z
Buku Teks  Universitas Indonesia Library