Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 59632 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hilton, P.B., author
Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1964
959 HIL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Rahman bin Haji Mohammad
Kuala Lumpur: Oxford University, 1964
899.33 ABD d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hilton, P.B., author
Kuala Lumpur: Craftsman, 1964
950 HIL a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hall, D.G.E.
Surabaya: Usaha Nasional, 1988
959 HAL ht
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Haji Mohammad Tahir bin Abdul Ghani
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989
899.221 MOH h (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Mohd Haqkam Hariri, author
Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, 2010
927.780 92 MOH h
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Nehru, Jawaharlal, 1889-1964, author
Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1963
909 NEH ft
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sudharmono, author
Yogyakarta: Ombak, 2012
959 SUD s (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Perret, Daniel, author
On maritime Southeast Asia from French social scientists viewpoint...
Kuala Lumpur: Ecole Francaise d'extreme-orients, 2011
959 PER a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fazlur Rahman Ansari
Jakarta: Bumi Aksara, 1998
297.293 MUH it
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>