Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 1994
899.222 SUW k
Koleksi Publik  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 1994
899.222 SUW k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Jakarta: Buku Kita, 2009
001.42 SUW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Javanese customs and tradition...
Bulaksumur, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009
398.209 598 SUW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Yogyakarta: Narasi (Anggota IKAPI) , 2013
181.16 SUW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018
899.221 SUW a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999
398.209 598 SUW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Yogyakarta: Narasi, 2004
813 SUW d
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Sex in Javanese culture and mysticis...
Yogyakarta: Narasi, 2006
613.907 SUW r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Suwardi Endraswara, 1964-, author
Sleman: Pustaka Widyatama, 2006
306.072 SUW m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library