Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Howard, Joseph H.
Kuala Lumpur: University of Malaya Library, 1966
R 016.91595 HOW m (1)
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Perpustakaan kini sedang mengalami perubahan dari segi pengurusan maklumat, yaitu secara tradisional kepada hibrid. Dengan perkembangan pantas teknologi maklumat (IT), terutama internet, perpustakaan perlu membangunkan satu piawaian untuk perbendaharaan kata terkawal (controlled vocabulary). Artikel ini menerangkan faktor-faktor asas untuk membangunkan perbendaharaan kata terkawal dalam era digital...
Kuala lumpur : University of Malaya Library,
020 KAJ
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Kuala Lumpur: University of Malaya Library , 1997
027.7 UNI p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kuala Lumpur: University of Malaya Library, 1997
027.7 UNI
Buku Teks  Universitas Indonesia Library