Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query
cover
paano be natin hinahawakan ang panahon? sa ilang salisik as Sasyolohiya at lingguwistika, makikita ang pangkatuklas sa iba't ibang tanaw sa nagdaan at sa hinaharap ng iba't ibang kultura. sa sanaysay na ito, susubuking siyasatin ang isa sa mga kututubo nating sipat sa panahon sa pamamagitan ng pagbasa sa isang...
Manila: Ateneo de Manila University Loyola Schools,
100 LSR
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
yogyakarta: Yayasan BP Basis,
050 BAS 60:9-10 (2011)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Tokyo: The Society of the faculty of Humanities Seikei University, 2014
BUFAHSU 49 (2014)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Program Pascasarjana Universitas Indonesia,
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Senat Universitas Gadjah Mada, 1999
R 808.51 PID
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta : UI-Press, 1990
R 803 KAM
Buku Referensi  Universitas Indonesia Library
cover
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,
301 JIKS
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Padang: Universitas Andalas: Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau, 2012
390 WE 1:1 (2010)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
ABSTRAK
The effect of alkali dehulling on pearled grain, milling quality, and flour colour of sorghum grain was under study. Aqueous solutions of sodium hydroxide (NaOH) as dehulling agents hulled grain. Four soaking periods (5;10;15; and 20 minutes) and NaOH concentrations (2,5;5;7,5;10;12,5; and 15 w/w) were investigated. A randomized complete block...
Yogyakarta: Gadjah Mada University Graduate Research, 1995
300 BPPS
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Jambi: Universitas Jambi, 1990
MIUJ (3
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3   >>