Hasil Pencarian  ::  Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hamzah Hamdani, author
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988
801.95 HAM k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Shahnon Ahmad, author
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1994
801.3 AHM s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Shamsuddin Jaafar
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka , 1997
899.28 JAA s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hooykaas, Christiaan, 1902-1979, author
Jakarta: J.B. Wolters, 1951
899.2 HOO p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
H.B. (Hans Baque) Jassin, 1917-2000, author
Jakarta: Gramedia, 1985
899.22 JAS k III
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Latif Abu Bakar
Kuala Lumpur: Gapena, 1985
899.28 ABD w
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Parnickel, Boris
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995
899.230947 PAR p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Abdul Rahman Kaeh, author
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia, 1989
899.222 ABD a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Kuala Lumpur: Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya, 1986
378.959 5 UNI b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library