Centhini tambangraras--Amongraga jilid 1 / Ngabei Ranggasutrasna ... [et.al.] ; atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunagara III
Balai Pustaka, 1991
 Buku Teks
Centhini tambangraras--Amongraga jilid 3 / Ngabei Ranggasutrasna ... [et.al.] ; atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunagara III
Balai Pustaka, 2008
 Buku Teks
Ng. Satyapranawa
Babad Mangkunagaran : buku pengetan lalampahanipun Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunagara I ingkang ugi sinebut Gusti Sambernyawa utawi Suryalelana / dening NG. Satyapranawa
Dinas Urusan Istana Mangkunagaran, 1982
 Buku Teks
Murni Widyastuti
Serat Centhini Pegon : suntingan naskah disertai telaah banding dengan serat Centhini Jawa
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2003
 UI - Tesis (Membership)
Serat centhini: suluk tambangraras: jilid 1
Yayasan Centhini, 1985
 Buku Teks