Sheldon, Sidney
Master of the game
W. Morrow, 1982
 Buku Teks
Sheldon, Sidney
Ratu berlian = Master of the game
Gramedia, 2003
 Buku Teks
Sheldon, Sidney
You xi gao shou = master of the game = 遊戲高手
Xiao zhi tang chu ban [tai bei xian]xin dian shi : Nong xue zong jing xiao, 1994.
 Buku Teks
Henshaw, Richard C.
The executive game : an the finance game
Richard D. Irwin , 1972
 Buku Teks
Theodoulou, Stella Z.
The Art of the game : understanding american public policy making / Stella Z.Theodoulou
Thomson, 2004
 Buku Teks