M. Dawam Rahardjo, 1942-
Esei-esei ekonomi politik
LP3ES, 1983
 Buku Teks
Pemikiran, pelaksanaan dan perintisan pembangunan ekonomi
editor, M. Arsjad Anwar, Thee Kian Wie dan Iwan Jaya Azis
Gramedia Pustaka Utama, 1992
 Buku Teks
FGD: FTAAP sebagai wahana mencapai integrasi ekonomi regional (REI) APEC pasca Bogor Goals dan dampaknya terhadap Indonesia
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri
Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementrian Luar Negeri, 2010
 Buku Teks
Peranan hukum dalam perekonomian di negara berkembang / penyunting T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum
penyunting, T. Mulya Lubis dan Richard M. Buxbaum
Yayasan Obor Indonesia, 1986
 Buku Teks
Deliarnov
Perkembangan pemikiran ekonomi
Rajawali, 2012
 Buku Teks