Hadji Abdul Malik Karim Amrullah, 1908-1981
Sedjarah umat Islam; Jilid IV
Nusantara, 1961
 Buku Klasik
Sedjarah kesenian islam jilid I dan jilid II/ C. Israr
Bulan Bintang, 1958-1978
 Buku Teks
Hadji Abdul Malik Karim Amrullah, 1908-1981
Sedjarah umat Islam; djilid I
N.V. Nusantara, 1958
 Buku Klasik
A. Latif Osman
Ringkasan sedjarah islam; Jilid 1
Widjaya, 1961
 Buku Teks
Hadji Abdul Malik Karim Amrullah, 1908-1981
Sejarah umat Islam; Jilid I
Bulan Bintang, 1975
 Buku Teks