R. Soepomo, author
Sedjarah Politik Hukum Adat Jilid I Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848
Djambatan, 1955
 Buku Teks
R. Soepomo, author
Sejarah politik hukum adat jilid I dari zaman kompeni sehingga tahun 1848
Pradnya Paramita, 1982
 Buku Teks
R. Soepomo, author
Sejarah politik hukum adat jilid I dari zaman kompeni sehingga tahun 1848
Pradnya Paramita, 1982
 Buku Teks
R. Soepomo, author
Sedjarah politik hukum adat djilid II : masa 1848 - 1928
Djambatan, 1954
 Buku Teks
R. Soepomo, author
Sedjarah politik hukum adat; Djilid II masa 1848-1928
Djambatan, 1954
 Buku Teks