KUHP Thailand : sebagai perbandingan
editor Andi Hamzah
Galia Indonesia, 1987
 Buku Teks
KUHP Argentina sebagai perbandingan
editor, Andi Hamzah
Ghalia Indonesia, 1987
 Buku Teks
KUHP Malaysia : sebagai perbandingan
editor, Andi Hamzah
Gjalia Indonesia, 1987
 Buku Teks
KUHP Jepang: sebagai perbandingan
editor Andi Hamnzah
Ghalia Indonesia, 1987
 Buku Teks
KUHP Republik Korea : sebagai perbandingan
editor Andi Hamzah
Ghalia Indonesia, 1987
 Buku Teks