Andi Hamzah
Delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar
Pradya Paramita, 1980
 Buku Teks
Andi Hamzah
Delik-delik tersebar di luar KUHP dengan komentar : 8 perundang-undangan pidana khusus dan 40 perundang-undangan lain bersanksi pidana
Pradnya Paramita, 1995
 Buku Teks
Andi Hamzah
Delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusuhan
Sumber Ilmu Jaya, 1998
 Buku Teks
Sri Diana Hasasuni
Korupsi hubungannya dengan delik-delik penyalahgunaan jabatan
1989
 UI - Skripsi (Membership)
Ruslan Renggong
Hukum pidana khusus : memahami delik-delik di luar KUHP
Kencana, 2016
 Buku Teks