Kemungkinan perubahan kedudukan terdakwa menjadi saksi dan perubahan kedudukan saksi menjadi terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana
Universitas Indonesia, 1990
 UI - Skripsi (Membership)
Keberlakuan asas praduga tak bersalah terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses pemeriksaan persidangan (analisis terhadap wacana seragam khusus untuk tersangka dan terdakwa tindak pidana korupsi)
Universitas Indonesia, 2008
 UI - Skripsi (Open)
Benyamin Asri, author
Hak-Hak tersangka dan terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
Tarsito, 1989
 Buku Teks
M. Nurachman Adikusumo, author
Penggunaan penangguhan penahanan pada tahap pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana Indonesia
Universitas Indonesia, 2005
 UI - Tesis (Membership)
Hak-hak tersangka/terdakwa di dalam KUHAP
 Buku Teks