Aan, Opstellen Aangeboden
de Derde rechtsingang nader bekeken
Gouda Quint BV., 1989
 Buku Teks
Bronkhorst, C.
De Derde Rechtsingang enkele aspekten van de voorzieningin cassatie in strafzaken
W.E.J. Tjeenk Willink, 1975
 Buku Teks