Wiersma, K.
Schenking en hercodificatie : rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het notariele recht... / K. Wiersma
J.B. Wolters Groningen, 1963
 Buku Teks
Hoftijzer, J.
Verbale vragen: rede uitgesproken bij de aanvarding van het ambt van gewoon hoogleraar in het Hebreeuws, de Israelitsche oudheden en Ugaritisch aan de Rijks Universiteit te Leiden op 10 Mei 1974 / Door J. Hoftijzer
E.J. Brill, 1974
 Buku Teks
Duyvendak, J.J.L.
Historie en Confucianisme rede uitgesproken na de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden op 8 October 1930
Leiden E.J. Brill 1930
 Buku Teks
Bloembergen, Siebe
De geest der botanie van plantenziel tot plantensysteem rede uitgesproken bij de aanvaarding van...
Groningen [etc] JB Wolters' Uitgevers-Mij 1952
 Buku Teks
Rahder, J.
Japanologische verkenningen rede uitgesproken by de aan vaarding van het ambt van hoogleeraar aan de Ryks-Universitiet te Leiden op 25 September 1931
Leiden Van Doesburgh 1931
 Buku Teks