Klise, Eugene S.
Money and Banking / Eugene S. Klise
South-Western Pub.Co., 1972
 Buku Teks
Westerfield, Ray B., author
Money, credit and banking
Roland Press , 1947
 Buku Teks
Miller, Roger LeRoy, author
Modern money and banking
McGraw-Hill, 1993
 Buku Teks
Kent, Raymond P.
Money and banking / Raymond P. Kent
Rinehart & Company, 1947
 Buku Teks
Kent, Raymond P.
Money and banking / Raymond P. Kent
Rinehart, [date of publication not identified]
 Buku Teks