Kakebeeke-van der put, M.A.
Leugen en waarheid in het privaatrecht
Kluwer, 1970
 Buku Teks
Schuttevaer, Herman
Privaatrecht en belastingrecht / Herman Schuttevaer
Kluwer, 1972
 Buku Teks
Bool, J.
De Gemeentewet publiek en privaatrecht 9
W.E.J. Tjeenk Willink, 1930
 Buku Teks
Loeff, J.A.L.M.
Vervoer ter zee publiek-en privaatrecht
W.E.J. Tjeenk Willink, 1981
 Buku Teks
Fiscaal en privaatrecht rond rechtspersonen / D. Brull... [et al.].
N.V. Uitgeverijfed, 1957
 Buku Teks