R.Ng. (Raden Ngabehi) Ranggawarsita
Serat cariyos ringgit purwa, lampahan Bangbang Dwihastha
Tan Khoen Swie, 1927
 Buku Klasik
Ki Siswoharsojo
Lampahan ringgit purwa warna-warni / Ki Siswoharsojo
[publisher not identified], 1957
 Buku Teks
R.M. Sulardi
Gambar printjening ringgit purwa
Kem. P.P. dan K, 1953
 Buku Teks
S. Soetarsa
Pakem ringgit purwa : lampahan lahiripun rama-Brubuh ngalengka
Keluarga Soebarno, [Date of publication not identified]
 Buku Teks
Mechelen
Pakem ringgit poerwo / Mechelen.
Bale Poestaka, 1931
 Buku Teks