Sukir
Bab natah sarta njungging ringgit watjutjal
Batawi-Sentrum B. Pustaka 1935
 Buku Teks
Bab wandaning ringgit purwa
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Pakem ringgit purwa; Jilid VII sarta VIII
Commissie voor de volkslectuur
Bale Pustaka, 1921
 Buku Klasik
Mangunwidjaja
Serat wedapurwaka njariosaken bab wosing ringgit purwa
Kediri: Tan Khoen Swie, 1934
 Buku Teks
Hazeu, G.A.J. (Godard Arend Johannes)
Kawruh asalipun ringgit sarta gegapokanipun kaliyan agami ing jaman kina
H.A. Benjamin, 1914
 Buku Klasik