Meijers, E.M.
Het Kort Geding
W.E.J. Tjeenk Willink, 1967
 Buku Teks
Onverwijlde spoed : het kort geding en andere spoedprocedures in het Nederlands recht.
W.E.J. Tjeenk Willink, 1983
 Buku Teks
Vriesendorp, J.J.
Ambtshalve aanvullen van rechtsgronden in het burgerlijk geding
Tjeenk Willink, 1970
 Buku Teks
Belinfante, A.D.
Kort begrip van het administratief recht
Samsom Uitgeverij, 1981
 Buku Teks
Mees, T.J. Dorhout
Kort begrip van het nederlands handelsrecht
De erven F. Bohn, 1964
 Buku Teks