Benda, Harry Jindrich
The Crescent and the rising sun : Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945
The Hague, 1958
 Buku Teks
Benda, Harry Jindrich
The crescent and the rising sun
W. van Hoeve, 1958
 Buku Teks
Kamarruzzaman Bustamam-Ahmad
Islam historis
Galang Press, 2002
 Buku Teks
Mufti Muhammadi
Babad Islam
AB. Siti Sjamsijah, 1927
 Buku Klasik
Smith, Wilfred Cantwell
Islam dalam sejarah modern = Islam in modern history / oleh Wilfred Cantwell Smith
Bhratara, 1964
 Buku Klasik