Chaider S. Bamualim, author
Fundamentalisme Islam dan jihad : antara otentisitas dan ambiguitas; Vol. 3
Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007
 Buku Teks
Jawad, Haifaa A., author
Otentisitas hak-hak perempuan : perspektif islam atas kesetaraan jender
Fajar Pustaka Baru, 2002
 Buku Teks
Muhammad Sa`id Ramadan Al-Buti, author
Finding islam: dialog tradisionalisme-liberalisme islam=Al-islam wa al-asr: tahaddiyat wa afaq
Erlangga, 2002
 Buku Teks
Rahman, Fazlur, author
Islam
Pustaka, 2000
 Buku Teks
Rahman, Fazlur
Islam
Bandung Pustaka 1984
 Buku Teks