Muhammad Haji Salleh
Puitika sastera Melayu
Dewan Bahasa dan pustaka, 2000
 Buku Teks
Mana Sikana
Kritikan sastera masalah dan peningkatan
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988
 Buku Teks
Sastera kebangsaan : wadah pengucapan bersama
editor, Hamzah Hamdani
Gapeniaga Sdn, 2006
 Buku Teks
Parnikel, B. B. (Boris Borisovich)
Perkembangan sastera Nusantara serumpun, abad ke-7-ke-19
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Malaysia, 1995
 Buku Teks
Telaah sastera Melayu : himpunan kertas kerja Minggu Sastera Malaysia di London 1992 / Editor: Ainon Abu Bakar
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993
 Buku Teks