Korrie Layun Rampan
Ratapan : kumpulan cerita pendek
Balai Pustaka, 1991
 Koleksi Publik
Putu Wijaya, 1944-
BOM : kumpulan cerita pendek
Balai Pustaka, 1978-1992
 Buku Teks
Tolstoy, Leo, graf, 1828-1910
Kumpulan cerita pendek terbaik
Indoliterasi, 2018
 Buku Teks
Kumpulan cerita pendek Australia
editor, Geoffrey Dutton; penerjemah, I. Yudhi Soenarto [and others]; penyunting, Ismail Marahimin, I. Yudhi Soenarto dan A. Salam Rasjidi
Yayasan Obor Indonesia , 1994
 Buku Teks
Danarto
Berhala : kumpulan cerita pendek
DIVA Press, 2017
 Buku Teks