Surojo Wignjodipuro
Pengantar dan asas-asas hukum adat
Alumni, 1973
 Buku Teks
Iman Sudiyat
Asas-asas hukum adat : bekal pengantar
Liberty, 2000
 Buku Teks
Surojo Wignjodipuro
Pengantar dan asas-asas hukum adat
Gunung Agung, 1982
 Buku Teks
R. Soerojo Wignjodipoero
Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat
Alumni, 1971
 Buku Teks
Bushar Muhammad
Asas-asas hukum adat : suatu pengantar
Pradnya Paramita, 1976
 Buku Teks