Chi du jing hua = Letters cream = 尺牘精華 / Shaoji Deng; Mei Li
Shushe Chubanshe, 1998
 Buku Teks
Muhammad Nida` Fadlan, author
Surat-surat eyang hasan maolani lengkong suntingan teks dan analisis isi = The letters of eyang hasan maolani from lengkong editing text and content analysis
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2015
 UI - Tesis (Membership)
Wang, Changshui
Zhongguo bei tie jing dian = Chinese rubbings classic = 中国碑帖精典 / Wang Changshui
Shandong da xue chu ban she, 1996
 Buku Teks
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia
Wei, Jie
Exploring Chinese culture Vol. 2 = Zhongguo wen hua xin shang
Beijing Language and Culture University Electronic & Audiovisual Press, 2010
 Multimedia