Wang, Meng, author
Hua dong Bian Ren xing = 活动变人形 / Wang Meng
Ranmin Wenxue Chubanshe, 2002
 Buku Teks
Yu, Dafu, author
Chen Lun = 沉沦
Zuojia Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Liang, Bin, author
Hong qi pu = Red spectrum = 紅旗譜
Zhongguo Qingnian Chubanshe, 2000
 Buku Teks
Zhang, Kangkang, editor
Zhang Kangkang : Zhongguo xiaoshuo 50 qiang, 1978-2000 Yinxing Banlu
Shidai Wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks
Zhang, Yu, author
Zhang Yu : Zhongguo xiaoshuo 50 qiang, 1978-2000 Huo Gui
Shidai Wenyi Chubanshe, 2001
 Buku Teks