Li Chuan Siu
Ikhtisar sejarah pergerakan dan kesusastraan Melayu modern, 1945-1965 / oleh Li Chuan Siu
Pustaka Nasional, 1967
 Buku Teks
Li Chuan Siu
Ikhtisar sejarah kesusastraan Melayu Baru (1830-1945) oleh Li Chuan Siu
Pustaka Nasional, 1966
 Buku Teks
Karim Shariff
Bahasa Melayu hari ini : latihan bahasa untuk sekolah menengah / Karim Shariff, Li Chuan Siu, and Daud Baharum
Oxford University Press, 1966
 Buku Teks
Baharum, Daud
Bahasa Melayu baharu : bagian I untok sekolah menengah atasan / Daud Baharum dan Li Chuan Siu
Oxford University Press, 1966
 Buku Teks
Winstedt, Richard O., author
A history of classical Malay literature
Oxford University Press, 1969
 Buku Teks