Pigeaud, Theodore G.Th. (Theodore Gauthier Th.), 1899-
Boekbespreking : korawakrama, een oud-javaansch proza geschrift uitgegeven, vertaald, en toegelicht door J. L. Swellengrebel
Tijdschrift voor Ind. Taal Land en Volkenkunde, 1937
 Buku Klasik