Serat Talirasa
Boekhandel M. Tanojo, 1926
 Buku Klasik
Mas Ngabehi Mangunwijaya
Serat trilaksita
Albrecht & Co., 1916
 Buku Klasik
Arya Suganda
Serat Nitimani; Jilid II
Administratir Jawi Kandha-N.V. Albert Rusche, 1919
 Buku Klasik
Serat jalma laksita
Boekhandel M. Tanojo, 1924
 Buku Klasik
Raden Mas Ngabehi Sumahatmaka
Serat yatna yoga
Stoomdrukkerij De Bliksem, 1930
 Buku Klasik