Taman sari : kumpulan cerkak lan geguritan
Pusat Kebudayaan Jawa Tengah Sasonomulyo Baluwarti, 1975
 Buku Teks
Pedhalangan ngayogyakarta : jilid I gegaran pamulangan Habirandha / R.M. Mudjanattistomo... (et al.)
Yayasan Habirandha, 1977
 Buku Teks
Rizki Karunia Illahi, author
Motivasi pelanggan Taman Sari Royal Heritage Spa = Customer's motivation of Taman Sari Royal Heritage Spa
2016
 UI - Skripsi (Membership)
Babad Ngayogyakarta
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Naskah
Arya Suganda, author
Serat Nitimani; Jilid II
Administratir Jawi Kandha-N.V. Albert Rusche, 1919
 Buku Klasik