hapus0
Volledige werken van Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenagara IV = Serat anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV; Jilid II
Java Instituut, 1927
 Buku Klasik
Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenagara IV
Volledige werken van Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenagara IV = Serat anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV; Jilid IV
Surakarta, Java Instituut
 Buku Klasik
Pemut pranatan krama dalem gusti Pangeran Adipati Anom Amangkunagara
[publisher not identified], [date of publication not identified]
 Buku Klasik
Ng. Satyapranawa
Babad Mangkunagaran : buku pengetan lalampahanipun Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Aria Mangkunagara I ingkang ugi sinebut Gusti Sambernyawa utawi Suryalelana / dening NG. Satyapranawa
Dinas Urusan Istana Mangkunagaran, 1982
 Buku Teks
Centhini tambangraras--Amongraga jilid 1 / Ngabei Ranggasutrasna ... [et.al.] ; atas prakarsa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Amengkunagara III
Balai Pustaka, 1991
 Buku Teks