Bruggen, Carry van, 1881-1932
Vier jaargetijden
Querido, 1967
 Buku Teks
Brink, Jan Ten
Oost-Indische dames en heeren vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantien der Europeesche maatschappij in Nederlandsch - Indie Jan ten Brink
Leiden Sijthoff t.th
 Buku Teks
Brink, Jan Ten
Oost-Indische dames en heeren vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantien der Europeesche maatschappij in Nederlandsch - Indie Jan ten Brink
Leiden Sijthoff t.th
 Buku Teks
Strijards, Frans
Vier toneelstukken / Frans Strijards
International Theatre & Film Books , 1991
 Buku Teks
Schraaf, F. van der
Boerenwhisky : vier verhalen
Querido, 1990
 Buku Teks