Meulen, R. van der
Over de onderscheiding van levend en levenloos in de Slavische talen / door R. van der Meulen
J.M. Meulenhoff, 1946
 Buku Teks
S. (Suwojo) Wojowasito, author
De aspiraties van vreemde - talenstudie in Indonesia / door S. Wojowasito
Didier, 1971
 Buku Teks
Verhandelingen van het koninklijk instituut voor taal-, land- en volkenkunde: Aantekeningen bij tjan tjoe siem's vertaling van de lakon kurupati rabi (Deel XXIX)
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (Netherlands)
Dordrecht Foris Publ. Leiden KITLV Press The Hague Nijhoff Leiden Boston, Mass. Brill früher früher anfangs 1949-, 1960
 Buku Teks
Calcar, W.I.M. van
Theorie en praktijk van taalbeschouwing : semantiek-pragmatiek-argumentatie / W.I.M. van Calcar
Acco, 1987
 Buku Teks
Boot, M.
Taal, tekst, computer /​ M. Boot, met medewerking van H. Koppelaar.
Servire Katwijk , 1984
 Buku Teks