Vondel, Joost van den, 1587-1679
Koning David in ballingschap treurspel J. van den Vondel
t.t t.p t.th
 Buku Teks
Vondel, Joost van den, 1587-1679
Noah: of ondergang der eerste weerelt treurspel / Joost van den Vondel
W.J. Thieme & cie, 1910
 Buku Teks
Vondel, Joost van den, 1587-1679
Vertallingen Joost van den Vondel met aant. J. van Lennep
Leiden Sijthoff t.th
 Buku Teks
Oomes, P.
Joost van den Vondel
Joost van den Vondel, 1937
 Buku Teks
Nijland, J. Aleida
Joost van den Vondel, 1587-1679 J. Aleida Nijland
Amsterdam Veen t.th
 Buku Teks