Muhammad Ridhwan Indra
Kedudukan lembaga-lembaga negara dan hak menguji menurut Undang-Undang Dasar 1945
Sinar Grafika, 1987
 Buku Teks
Muhammad Ridhwan Indra
Kedudukan lembaga-lembaga negara dan hak menguji menurut Undang-Undang Dasar 1945
Sinar Grafika, 1987
 Buku Teks
Analisa yuridis penguasaan negara atas sumber-sumber kemakmuran menurut pasal 33 undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945
Universitas Indonesia, 2009
 UI - Skripsi (Open)
Moh. Koesnoe
Kedudukan dan tugas hakim menurut Undang-Undang Dasar 1945
Ushara Press, 1998
 Buku Teks
Tinjauan hak asasi manusia atas keikutsertaan warga negara dalam sistem pertahanan rakyat semesta pasca amandemen pasal 30 undang-undang dasar 1945
Universitas Indonesia, 2011
 UI - Skripsi (Open)