Ki Prawirosoedirdjo
Pakem wajang purwa : ngewrat 13 lampahan; Djilid II
Sadu - Budi, 1960?
 Buku Teks
Kumala Sekti ; lampahan serat purwa sinawung sekar macapat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
 Koleksi Publik
Kumala Sekti ; lampahan serat purwa sinawung sekar macapat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
 Koleksi Publik
Kumala Sekti ; lampahan serat purwa sinawung sekar macapat
alih aksara Nani R. Indrati
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1980
 Buku Teks
R.M. Ngabehi Dutadilaga
Babad lampahan wedijadiningratan
[publisher not identified], 1938
 Buku Teks