Demokrasi dan dunia Islam
editor, Mohd Izani Mohd Zain
Penerbit Universiti Malaya, 2007
 Buku Teks
Muslim identity and Islam : misinterpreted in the contemporary world / edited by M.G. Husain.
International Islamic University, 2007
 Buku Teks
Mohammad Daud Ali
Agama islam (bagian pertama)
Badan Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1988
 Buku Teks
Esposito, John L.
Ancaman Islam mitos atau realitas ?
Mizan, 1994
 Buku Teks
Bayan: jurnal kajian ilmu-ilmu Islam
Islamic Cultural Center, 2011
 Majalah, Jurnal, Buletin