Ali Haji Ahmad
Puisi baru melayu (1942-1960)
Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu, 1961
 Buku Teks
Atondra
Penyerahan dua: antologi puisi
Persatuan Kebajikan Penulis Muda Selangor (KEMUDI) dengan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan Asia, 1990
 Buku Teks
Marzuki Ali
Antologi : 5 kumpulan puisi
Kelas Teater, 1993
 Buku Teks
Kemala
Era : puisi pilihan 1963-1973 / Kemala
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1975
 Koleksi Publik
Atondra
Rambut menutup wajah: antologi puisi
Persatuan Kebajikan Penulis Muda Selangor (KEMUDI) dengan Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan Asia, 1988
 Buku Teks