Pengukuran tempo gending-gending gong kebyar
 Artikel Jurnal
R.S. Probohardjono
Gending-gending ingkang kangge nabuhi wajangan purwa
Ratna, 1960
 Buku Teks
Ki Prawirasudirdja
Serat pakem wajang purwa : wiwit purwakala ngantos sabibaripun Bratayuda, mawi gending sarta pawitjantenan
Satu Budi, [1900]
 Buku Teks
Pande Made Sukerta
Gending-gending gong gede : sebuah analisa bentuk Penulis Penyunting Lembaga Penelitian Masyarakat dan Budaya UI
Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata , 2002
 Buku Teks
R.L. Martopangrawit
Dibuang sayang: lagu dan cakepan gerongan gending gending gaya Surakarta / R. L. Martopangrawit
Seti-Aji, 1988
 Buku Teks