Hikayat Meudeuhak
dialihaksarakan oleh Ramli Harun
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1983
 Buku Teks
Hikayat Tajul Muluk II
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1982
 Koleksi Publik
Hikayat Tajul Muluk I
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1982
 Koleksi Publik
T. Nasrudin
Hikayat Kanca Mara 2
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1981
 Koleksi Publik
Teungku Abdullah
Hikayat Harap Binasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1982
 Koleksi Publik