Konsep dan pendekatan sastera diselenggarakan oleh
Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka 1988
 Buku Teks
Hamzah Hamdani
Surat dari pulau : antologi cerpen Bengkel Penulisan Kreatif wilayah Sabah dan Sarawak / Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani
Dewan Bahasa dan Pustaka , 1989
 Buku Teks
Hamzah Hamdani
Suatu pencarian : sebuah antologi cerpen / diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani
Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987
 Buku Teks
Bumiku oh bumiku : antologi drama pentas / Diselenggarakan oleh Hamzah Hamdani
Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1995
 Buku Teks
Hamzah Hamdani
Pemikiran sastera nusantara /Hamzah Hamdani
Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pendidikan Malaysia, 1988
 Buku Teks